کسب درآمد اینترنتی

انواع هیترهای دور لوله ای:

هیترهای دور لوله ای به 2 دسته کلی تقسیم می شوند:

دسته اول هیترهایی که جهت جلوگیری از یخ زدگی مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دوم ، هیترهایی که قادر به گرم نگه داشتن و یا گرم کردن مواد داخل لوله ها می باشند.

 

                               

 

 

 

                  

 

                    

توضیحات

مدل

نحوه نصب

(w)توان

(v)ولتاژ

(Cm)طول

(Cm)عرض ردیف
کاربرد عمومی

HSW.1215

بدون چسب

95

220

70

2.5

1
کاربرد عمومی

HSW.1220

بدون چسب

65

70

2.5

2

مخصوص جلوگیری از یخ زدگی

HSW.1225 بدون چسب 65 200 2.5 3

مخصوص گرم کردن مایعات درون لوله

HSW.1228 بدون چسب 215 200 2.5 4

مخصوص جلوگیری از یخ زدگی

HSW.1230 بدون چسب 130 400 2.5 5

مخصوص گرم کردن مایعات درون لوله

HSW.1233 بدون چسب 430 400 2.5 6