کسب درآمد اینترنتی

   

انواع هیترهای آزمایشگاهی:

 

 

                                                                                      

 

توضیحات

مدل نحوه نصب (w)توان (v)ولتاژ (Cm)طول (Cm)عرض ردیف

بشر آزمایشگاهی 250ml

قطر داخلی 69 میلی متر

HSW.1290

نوار نسوز

150 220 27.5 7.6 1

بشر آزمایشگاهی 400ml

قطر داخلی 76 میلی متر

HSW.1291

نوار نسوز

200 30.7 8.9 2

بشر آزمایشگاهی 600ml

قطر داخلی 91 میلی متر

HSW.1292

نوار نسوز

250 34 10.2 3

بشر آزمایشگاهی 1000ml

قطر داخلی 109 میلی متر

HSW.1293

نوار نسوز

350 39 11.7 4