کسب درآمد اینترنتی

انواع کنترلرها:

1-  کنترلر دیجیتال:

 

 

                                                           

کنترلرهای سری  HCT.400

رنج دمایی 50- الی 400  درجه سانتی گراد

حداکثر خطا :˚ 0.5C ±

 

 

2-  کنترلرهای آنالوگ:

                                                          

                                           

   کنترلرهای سری  HCT.110  : 

 

رنج دمایی : 30 الی 110 درجه سانتی گراد

حداکثر خطا :  ˚ 3 ±

 

 

 

  کنترلرهای سری  HCT.300  :

 

رنج دمایی : 50 الی 300 درجه سانتی گراد

حداکثر خطا :  ˚ 5 ±