کسب درآمد اینترنتی

                                                                                    

 

مدل های 24 ولت با کاربرد عمومی :

                                        

 

تو ضیحات

مدل

نحوه نصب

(w)توان

(v)ولتاژ

(Cm)طول

(Cm)عرض

ردیف
 

HSW.1130

چسبدار

120

 

24

 

            

30

3

1
 

HSW.1145

چسبدار

120

15

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل های 220 ولت با کاربرد عمومی :

 

                       

تو ضیحات

مدل

نحوه نصب

(w)توان

(v)ولتاژ

(Cm)طول

(Cm)عرض ردیف
  HSW.1251

چسبدار

70

220

15 6 1
  HSW.1253

چسبدار

250 30 6 2
 

HSW.1260

چسبدار

150

25.5

10

3
 

HSW.1265

چسبدار

340

25.5

10

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                    

ساخت انواع هیترهای سیلیکونی و کپتون سفارشی در هر ابعاد ، ولتاژ و توان